Цени

Логопедични услуги:

Логопедична консултация – 40лв.
Логопедична диагностика/характеристика/статус – 60лв. (вкл. документ за ТЕЛК)
Логопедична терапия – 35лв.
Логопедична терапия събота и неделя; домашни посещения – 40лв.
Правоговор и Сценична реч – 35 лв. (за кандидат-студенти актьорско майсторство)

Психологични услуги:

Психологическо консултиране на деца и родители – 40лв.
Психотерапия при деца и възрастни – 35лв.
Developmental Profile 3- Рейтинг скала за оценка на детското развитие – 60лв.
WISC IV - Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца – 80лв.

Други услуги:

Монтесори терапия – 30лв.
Арт терапия - 30лв.
Моторика и игротерапия – 25лв.
Пътешествие в страната на приказките – 25лв.
Подготовка за 1 клас – 35лв.
Подпомагане на учебния процес от 1 до 4 клас – 20лв.
Подпомагане на учебния процес по БЕЛ за 5,6 и 7 клас – 20лв.
Подпомагане на учебния процес по АЕ от 1 до 4 клас – 20лв.
*Времетраенето на терапевтичните сесии се определя от възрастта и индивидуалните особености ( 35 – 60 мин.)

Екип :

­­Управител : Логопед/ Специален педагог: А. Тодорова GSM : 0884020871
Логопед: д-р М. Василева GSM: 0888381709
Логопед/ Специален педагог: В. Владимирова GSM: 0888600759
Логопед: В. Гоцевска GSM: 0895709504
Психолог/Пламена Петрова GSM: 0886008066
­