Цени

Терапевтичен център „АнМаВи” извършва :

Логопедична и психологична консултация – 40лв.
Логопедична и Психологична диагностика/характеристика/статус– 60лв.
(вкл. документ за ТЕЛК)


Логопедична и психологична терапия:

един час седмично – 35 лв.
два и повече часа седмично – по 30 лв. (отстъпка 5лв. на логопедичен час)
Събота и неделя – 40 лв.
Домашни посещения – 40 лв.
­