Логопед / Специален педагог Анна Тодорова

Практически терапевтичен опит от 2002г. : ­
­
­­ 134 Логопедична детска градина „В. Иванов“;
Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“;­
ЧОУ „Дружба“;
Логопедичен център „Звезден водопад“ (управител)
Логопедичен център „АнМаВи“ ( управител)­

Интереси в областта на :

Езикови нарушения на развитието :
-специфични;
-аутизъм;­
-слухова недостатъчност;
-интелектуална недостатъчност ;
-хиперактивност;
-дефицит на вниманието
и др.

Придобити езикови нарушения

-Афазия

Телефон за връзка­: 0884020871