Логопед д-р Марта Василева

Практически терапевтичен опит от 2004 г. :
­
134 Логопедична детска градина “В. Иванов“;
Логопедичен център „Звезден водопад“;
Логопедичен център „АнМаВи“

Интереси в областта на нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията :

-Ринолалия-вродена цепнатина на устната и/или небцето;
- Заекване;
-Дизартрия ;
-Артикулационни нарушения;

Телефон за връзка: 0888 38 17 09