Логопедични услуги

Логопедична консултация;­
Логопедична диагностика;
Оценка на езиково-говорните и когнитивни процеси;
Ранна превенция на нарушения на ученето;
Комплексен подход за кандидат-студенти актьорско майсторство;

Логопедична терапия:

- Артикулационни нарушения (Липса, изопачаване или замяна на един или повече звукове. Неправилен, трудно разбираем или неразбираем говор)
- Езиково говорна терапия (късно проговарящи деца / деца със забавено езиково развитие)
- Терапия при темпоритмични наручения (заекване, запъване, брадилалия и тахилалия)
- Терапия при вродени цепнатини на устната и/или небцето
- Езикови и говорни нарушения вследствие на увреди на Централната нервна система след инсулт, оперативно отстраняване на тумор
- Терапия на деца със специфични обучителни трудности и проблеми при овладяване на училищните умения
- Езикова терапия при:
- Аутизъм (Генерализирани разстройства на развитието)
- Синдром на Даун;
- Умствена изостаналост;
- ДЦП;
- ХАДВ (Хиперактивност с дефицин на вниманието)
- Терапия при интелектуален и когнитивен дефицит;

За кандидат-студенти актьорско майсторство

Терапия на артикулационните нарушения – усвояване на правилното изговаряне на проблемните звукове, използването им в свободна реч и усъвършенстването им в кандидатстудентските материали.
­ Правоговор и Сценична реч – практическо използване на правоговорните правила, коригиране на диалектна реч, звукообразуване, поставяне на диафрагмено дишане, работа върху резонаторите и гласовите регистри, активизиране на мускулатурата при артикулация за повишаване на говорната сръчност.