Подготовка за 1 клас

Покриване на държавните образователни изисквания. Развитие на когнитивни процеси – подпомагане процеса на преминаване от нагледно-образно мислене към абстрактното (словесно-логическото) мислене .
Усъвършенстване на описателната и свързана реч – използване на граматически правилна реч при описание на обект/ ситуация; преразказ на текст; разказ по преживяно и др.. Развитие на фонемен гнозис. Усъвършенстване на уменията за сричков и звуков анализ. Ограмотяване и развитие на математическите представи. Запознаване с тестови задачи при кандидатстване за 1 кл..

Цена/време: 35лв. /35-45 минтути

Терапевтичен център “ АнМаВи“ гр. София :

1.Кабинет Медицинска академия,
ул. Пенчо Славейков 21-23
2.Кабинет в кв. Люлин 5
(97 СОУ „Братя Миладинови”)


Екип :

Управител: Логопед/ Специален педагог: А. Тодорова GSM : 0884 02 08 71
Логопед: д-р М. Василева GSM: 0888 38 17 09
Логопед/ Специален педагог: В. Владимирова GSM: 0888 60 07 59
Логопед: В. Гоцевска GSM: 0895 70 95 ­04
e-mail: logoped.kabinet@gmail.com