Психолог Пламена Петрова

В кабинета се провежда ранна психодиагностика – констатират се способности, характерови особености, IQ. Чрез игрови и методи на изкуството се решават индивидуални проблеми и междуличностни конфликти. Провеждат се тренинги за развитие на мисленето и въображението.
Психолог-консултант Пламена Петрова

Член на „Дружество по позитивна психотерапия в България”

-психологическо консултиране на деца и родители
-психотерапия на възрастни
-детска психотерапия
– аутистичен спектър
– умствено изоставане
– синдром на Даун
– хиперактивност и дефицит на вниманието
– с нарушения на храненето
– проблеми в адаптацията
– поведенчески проблеми
– сензорни дефицити

Телефон за връзка: 0886 00 80 66