За контакти 0884 02 08 71


Логопед Силвия Скримова

 

Практически терапевтичен опит от 201­4г­

Терапевтичен център “АнМаВи”­
Частна практика в гр . Красноярск и гр . Сосновый Бор / Русия­

Интереси в областта на:

1. Езикови нарушения
2. Артикулационни нарушения
3. Генерализирани разстройства на развитието
4. Обучителни затруднения

тел. за връзка : 0898 94 35 70