За контакти 0884 02 08 71

Моторика и игротерапия

Терапевтичен център „АнМаВи“ предлага на Вашето дете комплексно занимание насочено към развитие на :

- езиковите и говорни компетенции;
- общата и фина моторика;
- артикулационен, мануален и конструктивен праксис
- когнитивни процеси (памет, мислене, внимание, въображение)
- времевите представи : ден и нощ; сутрин, обед, вечер; вчера, днес и утре;
- пространствената ориентация (усвояване на посоките: ляво, дясно, отпред, отзад, горе, долу и т.н.)
- математическите представи

чрез игра . Приемането на нова и информация по време на игра е вълнуващ и устойчив във времето начин за опознаване на света, развитие на мисленето и логическите способности, отключване на любопитство и въображението, овладяване на езика и езиковите норми, формиране на представи и понятия, овладяване на движения, изискващи активно участие на различните групи мускули.

Играта е мощно възпитателно средство, но за да се превърне в такова е необходимо детето първо да се науи да играе.

­