За контакти 0884 02 08 71

Подготовка за 1 клас

Покриване на държавните образователни изисквания. Развитие на когнитивни процеси – подпомагане процеса на преминаване от нагледно-образно мислене към абстрактното (словесно-логическото) мислене .
Усъвършенстване на описателната и свързана реч – използване на граматически правилна реч при описание на обект/ ситуация; преразказ на текст; разказ по преживяно и др.. Развитие на фонемен гнозис. Усъвършенстване на уменията за сричков и звуков анализ. Ограмотяване и развитие на математическите представи. Запознаване с тестови задачи при кандидатстване за 1 кл.