За контакти 0884 02 08 71

За кандидат-студенти актьорско майсторство

Правоговор и Сценична реч – практическо използване на правоговорните правила, коригиране на диалектна реч, звукообразуване, поставяне на диафрагмено дишане, работа върху резонаторите и гласовите регистри, активизиране на мускулатурата при артикул­ация за повишаване на говорната сръчност.
­Терапия на артикулационните нарушения –­ усвояване на правилното изговаряне на проблемните звукове, използването им в свободна реч и усъвършенстването им в кандидатстудентските материали.
­
Логопед: С. Тодорова GSM: 0884 01 23 ­41

e-mail: logoped.kabinet@gmail.com