За контакти 0884 02 08 71

Развитие на детето от 4г. до 5г.

Когнитивно развитие

Може да разпознае, че някои думи звучат подобно. Обича истории за това как растат и работят нещата. Забавлява се с игри на думи измисляйки си смешен език. Разбира концепциите за “най-висок”, “най-голям”, “еднакъв” и “повече/по-малко/равно”. Механично брои до 10 и повече. Разбира последователността на ежедневните събития: “Когато станем сутринта се обличаме, закусваме, измиваме си зъбите и отиваме на училище”. Когато разглежда картинки може да разпознае и открие липсващи части от пъзела. В тази възраст децата са много добри разказвачи на истории. Следва двустепенни и тристепенни инструкции, дадени индивидуално или в група.

Езиково развитие

Използва предлозите “на”, “в” и “под”, “пред”, “зад”. Използва притежателни местоимения (“мой”, “твой”, “негов” и т.н.). Отговаря на въпросите “Чий?”, “Кой?”, “Защо?”, и “Колко?”. Използва сложни структури в изречение. Речта е напълно разбираема. Използва минало и бъдеще време на глаголите. Говори за действия, събития, предмети и хора, които не присъстват в момента на говорене. Променя тона на гласа си и структурата на изречението според нивото на разбиране на слушателя: към братчето си бебе - “Свърши мляко?”, а към майка си - “Бебето всичкото мляко ли си изпи?”. Знае първото и последното си име, пола, имената на братята и сестрите си. Отговаря подходящо, когато го питат какво да прави, когато е уморено, гладно или му е студено. Рецитира и изпълнява лесни песни и рими.

Социално развитие

Настроението му се сменя бързо и непредсказуемо. Въображаеми приятели са често срещано явление. Хвали се, преувеличава и изопачава истината с измислени истории или твърдения за смелост. Сътрудничи си с другите, когато участва в групови дейности. Показва, че се гордее с постиженията си и често търси одобрението на възрастните.. Настоява да прави нещата независимо, но може така да се разстрои, че да е на границата да избухне, когато възникне проблем. Обича ролевите игри и игрите на ужким. Разчита повече на вербалната комуникация, отколкото на физическата агресия. Започва да има “най-добър” приятел.

Консултирайте се със специалист ако вашето дете:


- затруднява се да прави разлика между предлозите – върху, в, под, над и др.;
- не разпознава и назовава цветове;
- когато говори скача от тема на тема, не успявайки да довърши фразите;
- не проявява интерес към други деца;
- комуникира само с хора от семейството;
- не разбира понятията „еднакво” и „различно”;
- не употребява „Аз/мен” и „Ти” правилно;
- затруднява се да отговаря на т.н. отворени въпроси, които не изискват отговор само с “да” и “не”;
- говори неясно и неразбираемо като бебе;
- не може да произнася правилно, пропуска или заменя: К-Г, Т-Д, Ф-В, С-З-Ц, Ш- Ж-Ч,;
- опростява, заменя или пропуска срички в думи;
- неправилно подрежда думите в изречение, изпуска малки думи (предлози, частици);
- не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на движенията;
- не се ориентира в посоките горе-долу, ляво-дясно;
- губи умения, които по-рано е било овладяло;
­