Развитие на детето от 2 до 3 години

Езиково развитие

Назовава имената на предмети от обкръжение си. Комбинира думи в кратко изречение, състоящо се от комбинация на съществително и глагол. Използва от 150 до 300 различни думи. Речникът му продължава да се увеличава. Обича да му четат, ако му се позволява да участва като показва, издава съответните звуци и разгръща страниците. Умее да довърши изречението от позната приказка като назовава последната дума или сричка от нея - имало едно време един дядо и “...на баба”.Осъзнава, че езика е ефективен в това да накара другите да отговорят на неговите нужди и предпочитания. Пасивният речник е по-развит от активния. Използва изречения от по три или четири думи. Използва условен словоред, за да формира по-завършени изречения. Свързва себе си по-скоро с „мен“ и име, отколкото с аз-формата: „Мен отива чао-чао“. Няма проблем да изрази собственост - “мой”. Изразява негативни твърдения чрез прибавяне на негативни думи като „не“ или „няма“. Непрекъснато пита „Какво е това?“. Невинаги използва правилно множествено число. В голямата си част речта е разбираема.

Социално и емоционално развитие

Показва признаци на загриженост и съпричастност. Успокоява друго дете, ако се нарани или изплаши. Продължава да използва физическа агресия, ако е разстроено или ядосано. Обикновено това намалява с подобряване на вербалните умения. Нетърпеливи са - трудно им е да чакат или да се редуват. Обичат да “помагат” в домакинската работа и имитират битови действия - може да се опитват да сложат на гърнето плюшената играчка или да нахранят куклата. Държат се началнически с родителите и бавачките си. Наблюдават и имитират играта на другите деца, но рядко се намесват директно - играят си наблизо, често избирайки подобни играчки и занимания (паралелна игра), а самостоятелната игра често е обикновена и се повтаря. Трудно му е да прави избор, иска и двете неща. Държи на ритуалите.

Когнитивно развитие

Движенията очи-ръка са сравнително добре координирани. Може да събира и разделя предмети и да поставя големи парчета от мозайка върху дъската. Започва да използва обекти за други цели, освен предназначените (може да бута блокче наоколо като кораб). Прави проста класификация основана на една характеристика (отделя играчки динозаври от коли). Заглежда се за продължително време. Изглежда очаровано или завладяно от това да проумее дадена ситуация - къде се е търкулнала тенис топката, къде е изчезнало кучето, какво предизвиква даден шум. Извършва избрани от него действия за дълги периоди от време. Открива причината и следствието - стискането на котката я кара да драска и мяука. Знае къде трябва да са познатите хора и отбелязва тяхната липса. Намира скрити обекти като търси първо на последното място, на което е бил обекта. Назовава обекти в илюстрирана книга. Може да се преструва, че взима нещо от страницата и го опитва или помирисва. Разпознава и изразява болка и къде е нейното местоположение. Използва магическо мислене - вярва че плюшеното мече е истинска мечка.

Физическо развитие

Стойката е по-изправена. Коремчето все още е голямо и изпъкнало.Телесната температура продължава да варира в зависимост от активността, емоционалното състояние и обкръжаващата го среда. 15 млечни зъбчета са почти напълно пораснали.

Двигателно развитие

Може да върви покрай препятствия и ходи сравнително изправено. Клечи дълго време, докато си играе. Изкачва стъпала без помощ (но не с редуващи се крака). Стои на един крак (за кратко време), скача нагоре-надолу, но може да падне. Хвърля голяма топка отдолу без да изгуби баланс. Държи чаша в една ръка (най-добре давайте нечуплива). Разкопчава големи копчета, ципове. Отваря врати, натискайки дръжката. Хваща големи пастели в юмрук; драска ентусиазирано по по-големи парчета хартия. Изкачва се на стол, обръща се и сяда. Обича да излива и налива различни неща – пясък, вода и др. Държи самостоятелно прибори и се храни, включително яде и супа без да излива много около устата си.

Обърнете към специалист ако вашето дете:

- задавя се лесно с храна;
- не разпознава името си;
- не разбира прости инструкции, отнасящи се до ежедневни дейности;
- не се опитва да повтаря това, което чува;
- не казва нито една дума;
- не обръща внимание на звукови стимули;
- обсебено е от предмет или звук;
- липсва или има слаб / непостоянен очен контакт;
- ако до 2 години липсват звуковете: А, О, У, Е, И, Ъ, М, П, Б, Н, Т, Д, Ф, В, Й, Х ;
- ­ако не проявява интерес към връстниците си ( не търси контакт с други деца)