За контакти 0884 02 08 71

Арт терапията

Арт терапията е интердисциплинарен подход, който съчетава различни области на познанието: психология, медицина, педагогика, музика, изобразително изкуство, драма, танцово изкуство. Индивидуалната форма се определя от договореност между арт терапевта и клиента. Тази форма на работа може да има директивен или недирективен характер и в повечето случаи протича в строго индивидуален маниер, определен от специфичните потребности на конкретния клиент. Арт терапията дава отговор на множество възпитателни, корекционни, психотерапевтични казуси и допълва терапевтирането на различни видове нарушения.Важна особеност при арт терапията е, че не се акцентира върху качествен краен продукт, а върху процеса на създаване, интеракциите с терапевта.Арт терапията е интересна, провокира с нови, непознати техники и материали, което събужда у детето здравото любопитство и желание да изследва и отговаря на света наоколо му, претворявайки го в образи или звуци. А в създаденото алтернативно пространство, детето получава подкрепата да изразява себе си безусловно, което само по себе си лекува.
Подходяща е за клиенти в различна възраст и при деца с различни нарушения като:

- Езиков дефицит
- Обучителни трудности
- Заекване/запъване


Цена: 35лв – 30 минути/индивидуално

Източници:


1. Иванова, Ал. и колектив, „Практикум по арт терапия“ Изд. НБУ, 2017
2. Лебедева ,Л. Д., Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. - СПб.: Речь, 2003
3. http:som.fio.ru

Кабинет Медицинска академия,
ул. Пенчо Славейков 21-23
терапевт: Дамянова GSM: 0878770433
­e-mail: logoped.kabinet@gmail.com