За контакти 0884 02 08 71

Пътешествие в страната на приказките

Имало едно време ........ Приказките са неразделна част от стремежа за обогатяване на креативността в ранна детска възраст и опознаватнето на околния свят. Засилват възприятията на децата, ангажират тяхното внимание и интерес, развиват умение за речеви изказ и причинно-следствените връзки, усъвършенстват се социалните умения. Усвоява се нова лексика, езикови модели и конструкции.

Терапевтичен център „АнМаВи“ предлага комплексно занимание

„Слушане, възприемане и възпроизвеждане на художествено произведение“ насочено към:
- Развитие на способността да се дават подробни отговори на въпроси и да се изразяват самостоятелно мнения по смислен, грамати­чески правилен, съгласуван и последователен начин.
- Развитие на описателната и свързаната реч. Способността да разказва помага на детето да бъде общително, да преодолява срамежливостта, развива самочувствието. Свързаната реч отразява логиката на мисленето на детето, способността му да разбира възприеманото и да го изразява с правилна, ясна и логична реч. последователност от мисли, свързани помежду си, които се изразяват с точни думи в правилно изградени изречения.
- Развитие на фантазия и активизиране на творчески умения.
- Развитие на говор и дикция, естетика и ритмика.

Слушайки и възприемайки приказката, у детето се поражда емоция, която води до съпреживяване на случващото се с героите. Това развива умение за съпричастност, което е от полза за бъдещите взаимоотношения на детето със заобикалящата го среда.
Заниманията са съобразени с възрастта и индивидуалните особености и включват:

- Запознаване с популярни, световно известни приказки.
- Съвместното съчиняване на приказка.
- Самостоятелно измисляне на приказки, в които в главната роля е за Вашето дете.
- Съставяне на история въз основа на сюжетна картина.
- Драматизация