За контакти 0884 02 08 71

Развитие на детето от 6г. до 7г.

Когнитивното развитие засяга обработката на информация, интелигентността, разсъжденията, езиковото развитие и паметта, способността на детето да намира решения.
В предучилищна възраст децата развиват познавателните си умения. Увеличават се вниманието, концентрацията, стават по-устойчиви, учат се да четат.
- Мисленето се развива динамично и интензивно;
- Усвоява се граматичната структура на езика, натрупва се богат запас от думи
- Мисленето на децата е нагледно-образно и започват да мислят абстрактно.
- В практическата дейност и при наблюдаването на разнообразни явления, детето се учи да търси причини и други връзки, да планира действията си, да пренася знанията си в нови ситуации

Памет: - запомня 8-10 картинки

- запомня фрази
- разказва по памет разкази, приказки, филмчета. Може да повтори точно кратък текст
- знае различни броилки, скороговорки и стихотворения. Внимание:
- открива до 10 разлики между предмети или две подобни рисунки;
- копира с точност модел или движения;
- изпълнява задача, без да си отвлича вниманието около 20-25 минути Езико-говорно развитие:
Тук става усъвършенстването на езиково-говорните умения.
Детето в тази възраст трябва да може:
- Да разбира противоположни понятия, като еднакво и различно;
- Да разграничава ляво-дясно;
- Да разкаже история по серия от картини 5-6 броя;
- Да разкаже история от начало до край;
- Да каже по ред дните от седмицата;
- Да използва правилно понятията-вчера, утре, ден, нощ;
- Да знае месеците, сезоните
- Да препише думи на хартия - печатно;
- Да знае имената си, датата на раждане, адрес, град, страна;
- Да знае имената на родителите си и техните професии;
- Да знае плодовете и зеленчуците, растения, дървета, цветя;
- Да знае названията на домашни и диви животни, насекоми, водни обитатели и птици;
- Да знае приказки, стихчета и песни;
- Да знае буквите и азбуката;
- Знаците плюс и минус и за какво се използват
- Да брои до 10 в прав и обратен ред;
- Да различава гласни от съгласни
- Да измисля истории от няколко изречения и по картинка;
- Да определя ударението в думата и да може да преброи буквите в думата;
- Да запомня до 10 предмета или картинки;
- Да копира рисунка и движения;
- Да моделира от пластилин, да създава апликация, внимателно да оцветява;
- Рисунките да бъдат разбираеми;
- Може да произнася всички звукове правилно, изключения може да правят зв. Р и Л.;
- Разбира и използва абстрактни понятия;
- Различава и диференцира слухово всички звукове от речта.;
- Звуковият анализ и синтез са добре развити -определя мястото на звука: в началото на думата, вътре в думата, в края на думата, разделя думата на срички;
- Може да разказва и преразказва събития от предния ден или няколко дни назад, като се опитва да изразява и своето отношение към събитията;
- Използва синоними и антоними;
- Може да измисля фантазни истории;
- Задава сложни въпроси и отговаря на тях;
- Умее да описва предмет;
- Разпознава да чете някои думи, а други случаи може и да чете добре;
- Използва подходящи граматични времена, словоред и структура на изречението;
- Съставя изречение от 3-4 подадени думи;
- Съставя изречения по схема;
- Може да брои думите в изречението;
- Прави модел на изречение;
- Може да определи дали питаме или съобщаваме с даденото изречение;
- Може изразително да изпълнява стихотворения, с различна интонация.