За контакти 0884 02 08 71

Монтесори терапия

Методът Монтесори като част от логопедичната терапия
­

Методът на Мария Монтесори подкрепя образователната и корекционно-терапевтична работа на логопеда и специалния педагог посредством интеракция с достъпни и естествени материали. Свободата се разглежда като основа на цялото възпитание по метода Монтесори. Според Мария Монтесори трябва да се предостави свобода на детето, изразяваща се в свобода на движение и избор в благоприятната среда, предоставяща на децата широк избор от достъпни активности, създадени да посрещнат техните индивидуални нужди.
Специалистите, работещи в терапевтичен център "АнМаВи", са сертифицирани терапевти по Монтесори методика в ранна детска възраст и с деца със специални образователни потребности на възраст до 12 години.