Логопедични услуги

Логопедична консултация;
Логопедична диагностика;
Оценка на езиково-говорните и когнитивни процеси;
Ранна превенция на нарушения на ученето;
Подпомагане на учебния процес;
Комплексен подход за кандидат-студенти актьорско майсторство;

Логопедична терапия:­


• Артикулационна терапия (Липса, изопачаване или замяна на един или повече звукове. Неправилен, трудно разбираем или неразбираем говор)
• Езиково-говорна терапия : Късно проговарящи деца / деца със забавено езиково развитие;
Аутизъм (Генерализирани разстройства на развитието)
Синдром на Даун;
Умствена изостаналост;
ДЦП;
ХАДВ (Хиперактивност с дефицин на вниманието)­
Терапия при интелектуален и когнитивен дефицит;
­ • Терапия при придобити езиково-говорни наручения (Вследствие на увреди на Централната нервна система след инсулт, оперативно отстраняване на тумор;)
Терапия при темпоритмични нарушения (заекване, запъване, брадилалия и тахилалия)
Терапия при вродени цепнатини на устната и/или небцето
Терапия на деца със специфични обучителни трудности и проблеми при овладяване на училищните умения ( деца със СОТ; СОП)
Правоговор и Сценична реч (за кандидат-студенти актьорско майсторство)

Екип :


Управител: Логопед/Специален педагог: А. Тодорова GSM: 0884 02 08 71
Логопед: д-р М. Василева GSM: 0888 38 17 09
Логопед/Специален педагог: В. Владимирова GSM: 0888 60 07 59
­Логопед: В. Гоцевска GSM: 0895 70 95 04