За контакти 0884 02 08 71

Логопед – Сияна Тодорова

Интереси в областта на:

- Затруднения при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание, обучителни трудности;
- Забавено езиково развитие / Късно проговарящи деца ;
- Когнитивни дефицити;
- Правоговор и Сценична реч – практическо използване на правоговорните правила, коригиране на диалектна реч, звукообразуване, поставяне на диафрагмено дишане, работа върху резонаторите и гласовите регистри, активизиране на мускулатурата при артикулация за повишаване на говорната сръчност.
- Терапия на артикулационните нарушения – усвояване на правилното изговаряне на проблемните звукове, използването им в свободна реч и усъвършенстването им в кандидатстудентските материали. и др.

­ GSM : 0884012341