За контакти 0884 02 08 71


Цени

Логопедични услуги:

Логопедична консултация – 60лв.
Логопедична диагностика/характеристика/статус – 85лв. (вкл. документ за ТЕЛК)
Логопедична терапия (два пъти седмично) – 45лв.
Логопедична терапия (един път седмично в делничен ден) – 50лв.
Логопедична терапия събота и неделя -  55лв.
Домашни посещения  – 70лв.
Правоговор и Сценична реч – 50 лв. (за кандидат-студенти актьорско майсторство)

Психологични услуги:

Психологическо консултиране на деца и родители – 50лв.
Психотерапия при деца и възрастни – 40лв.
Developmental Profile 3- Рейтинг скала за оценка на детското развитие – 60лв.
WISC IV - Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца – 80лв.

*Времетраенето на терапевтичните сесии се определя от възрастта и индивидуалните особености ( 30 – 60 мин.)


Екип :
Управител: Логопед/ Специален педагог: А. Тодорова GSM :  0884020871
Логопед:д-р М. Василева GSM: 0888381709
Логопед/ Специален педагог: В. Владимирова GSM: 0888600759
Логопед: В. Гоцевска GSM: 0895709504
Логопед: С. Тодорова GSM: 0884012341
Психолог/Пламена Петрова GSM: 0886008066
­