За контакти 0884 02 08 71


Логопед / Специален педагог Виолета Владимирова

Виолета Владимирова

Практически терапевтичен опит от 2003г.:

134 Логопедична детска градина “В. Иванов“;
Логопедичен център „АнМаВи“

Интереси в областта на специфични затруднения при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание, както и дефицит на вниманието и проблеми с поведението:

-Дислексия;
-Дисграфия;
-Акалкулия;
-Обучителни затруднения;

Телефон за връзка: 0888 600 759