За контакти 0884 02 08 71

Подпомагане на учебния процес по БЕЛ

Преговор и доразясняване на предадения в училище материал, подготовка и проверка на домашните работи, затвърждаване на натрупаните знания с допълнителни тестове и упражнения.
Обогатяване на знания за езиковите и речевите единици, за промените на звуковете в различни фонетични позиции, за частите на речта, за правописните и понктуационни норми в българския език.
Усъвършенстване на уменията на учениците да говорят правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо.