За контакти 0884 02 08 71


Логопед / Специален педагог Анна Тодорова

­

Практически терапевтичен опит от 2002г. :

­
134 Логопедична детска градина „В. Иванов“;
Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“;
ЧОУ „Дружба“;
Логопедичен център „Звезден водопад“ (управител)
Терапевтичен център „АнМаВи“ ( управител)

Интереси в областта на езиковите нарушения:


- Късно проговарящи деца / деца със забавено езиково развитие;
- Генерализирани разстройства на психичното развитието (Аутизъм);
- Интелектуален дефицит;
- Когнитивен дефицит;
- Афазия;
и др.

GSM : 0884020871