За контакти 0884 02 08 71


Логопед доктор Марта Василева- Бенова

Практически терапевтичен опит от 2004 г. :
­
Практически терапевтичен опит от 2004 г. :

134 Логопедична детска градина “В. Иванов“;
Логопедичен център „Звезден водопад“;
Логопедичен център „АнМаВи“

Интереси в областта на нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията :


-Ринолалия-вродена цепнатина на устната и/или небцето;
- Заекване;
-Дизартрия (детска и вследствие на увреди на Централната нервна система след инсулт, оперативно отстраняване на тумор; черепно-мозъчни травми)
-Артикулационни нарушения;

GSM : 0888 38 17 09